Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Taşınır Mal Satış İhalesi Yapılacaktır.

Taşınır Mal Satış