Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 03.08.2017 Tarihinde Taşınır Mal Satış İhalesi Yapılacaktır.

Taşınırmal_Satış_İlanı